Kolízie
Ako Kolízie sú označené prejavy osobnej či skupinovej iniciatívy, ktoré prerástli do otvorených konfrontácií so systémom. Patria sem protesty, štrajky a iné smelé, niekedy priam šokujúco odvážne podniky s jednoznačným politickým posolstvom, aké nemohli uniknúť pozornosti represívneho režimu ani širokej verejnosti.
Opozícia pred pochodom na pamiatku Rosy Luxemburgovej a K...
Ekologické protesty proti znečisteniu chlórom v Ruse
Obhajcovia ľudských práv a pašeráci pomoci v Ceauşescovom...
Bratislava/nahlas
Bratislavská Sviečková manifestácia 25. marca 1988
Spisy štátnej bezpečnosti: tajomstvo a verejnosť
Demonštrácia Dunajského kruhu proti československo-maďars...
Alla Horska
Odpor tureckej menšiny v Bulharsku
Rozhovor so ženskou aktivistkou Shukrije Gashi
Sprístupnenie záznamov Stasi
Gheorghe Muruziuc a rumunská zástava
Tajne vyhotovená fotografia z pracovného tábora v Belene
Pozvánka na štrajk študentov na univerzite v Záhrebe
Dokumenty zo zložky Paula Gomu v archíve Securitate. Sché...
István Varga. Pro Domo Dei, 1990
Árpád Göncz
Romas Kalanta KGB-album
Transparent: „Nie ďalším planým sľubom susedov”
Matthias Domaschk (1957-1981)