Utajené chodníky
Utajené chodníky nás zavedú do sveta takzvanej „druhej verejnej sféry“. V jej prítmí tajne vychádzajú samizdaty, spoza hrubých väzenských múrov sa pašujú krátke vety i celé knihy, verejnosť ticho zdieľa kritický postoj voči režimu s výdatnou dávkou irónie a sarkazmu. Nezriedkavým dôsledkom býva zásah cenzúry, väzenie alebo nútený exil.
Petko Ogojski a jeho zbierka. Kúsok chleba – denná dávka ...
Michail Šatrov: Boľševici
Dominik Tatarka: Písačky
Oslí uši magazín
Drevená topánka s tajnou priehlbinou z pracovného tábora ...
Glosár technológie
Film Umelohmotný Ježiško
György Konrád: Zakladateľ mesta
Väzenská zložka Lazara Stojanovića
Prednáška o emancipácii žien v Ľubľane, 1986
Správa o činnosti SZETA od 1. decembra 1979 do 1. septemb...
Neoficiálne poštové známky a obálky
Poznámky Danila Kiša zo súdneho procesu vo veci ublíženia...
Klub Közlöny – nonkonformný študentský časopis
Vasyľ Stus, básne pašované zo sovietskej Ukrajiny, 1979
Feministické aktivity Lydie Sklevickej
Tajné chodníky na Klasickom gymnáziu v Záhrebe
„Dôstojnosť pre každého!“ Fond na podporu chudobných (SZE...