výstava
Básne pašované z väzenia, zakázané knihy v kolibričom formáte, potajomky šírené videokazety so západnými filmami, študentské samizdaty, punkové časopisy, zábery z bytového divadla, zložky z archívov tajnej polície. Výstava Rizikové faktory predstavuje širokú panorámu artefaktov súvisiacich s kultúrnou opozíciou za čias komunizmu, artefaktov, ktoré sú svedectvom o slobode, solidarite a individuálnej aj kolektívnej odvahe. Rozmanitý obsah výstavy je usporiadaný do troch sekcií: KolízieUtajené chodníky a Úniky a paralelné svety.
POZRIEŤ TÉMU »

KLIKNÚŤ NA TÉMU NA MAPE

ÍSŤ »