filtre ˆ

Fabian, Anton  

Umiestnenie

Miesto narodenia

  • Ražňany, Slovakia

Dátum narodenia

  • 1950

Správca zbierky

MISSING:hasAuthorsOfEntry

  • Kajanová, Yvetta

zoznam odkazov

Fabian, Anton. Utrpenie má aj iný rozmer. Prešov: VMV, 1999.

Fabian, Anton. Teológia ohlasovania. Košice: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, 1999.

Kajanová, Yvetta. Gospel music na Slovensku. Bratislava: Katedra hudobnej vedy Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2009, s 119-120; 130-132; 246-247.

Drobný, Juraj. Pokus o antológiu slovenského gospelu. Bratislava: Lúč, 2000.

2019-02-09 20:12:10