Výstava RISK FACTORS/Rizikové faktory v Bratislave

2018.11.12. 10:42

Čo nám dnes, tridsať rokov po páde minulého režimu, prezrádzajú archívne materiály o opozičnej kultúre v socialistických krajinách? Akým spôsobom sa konkrétne udalosti tohto obdobia podpísali na dobovej kultúre a politickom uvažovaní? Nakoľko boli prítomné podoby nezávislého zmýšľania ovplyvnené tradíciou? Čo sa vďaka pamäti archívov a historických zbierok môžeme dozvedieť o sebe samých?

Aj na tieto otázky odpovedá výstava Risk Factors / Rizikové faktory, ktorú organizuje Katedra muzikológie v spolupráci s Ústavom pamäti národa  v dňoch 7.11. – 21.11. 2018 v priestoroch Pistoriho paláca. Podujatie je tiež súčasťou ôsmeho ročníka Festivalu slobody, ktorý pripomína a analyzuje obdobie neslobody na Slovensku. Všetky informácie a tiež informácie o sprievodných podujatiach nájdete aj na Facebookovej stránke udalosti.