Filozofi v Novembri

2017.11.13. 16:30

Vo štvrtok, 16. Novembra 2017 o 16:30 hod. sa v priestoroch Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave uskutoční prezentácia knihy Filozofi v Novembri. Publikácia obsahuje archívne dokumenty, prepis zvukových záznamov z fakultných mítingov, novinové články, rozhovory a spomienky aktérov na udalosti konca novembra a decembra roku 1989. Publikáciu predstaví prof. Valér Mikula a účasť na diskusii prisľúbili aj aktéri a účastníci novembrových udalostí, vtedajší študenti i pedagógovia.
Tešíme sa na Vás.